Loše i dobre stvari koje niste znali, a trebali bi!

Poteškoće napuštanja porodičnog gnezda i uplovljavanja u samostalni život

nikadvise2

Osamostaljivanje je nezaobilazan proces odrastanja svakog od nas, a predstavlja spremnost pojedinca da se uhvati u koštac sa svim zahtevima koje život nosi. Biti nezavisan znači obezbediti sebi potrebnu finansijsku i emotivnu podršku za svakodnevno funkcionisanje, što ujedno predstavlja i najčešću prepreku na putu ka samostalnosti. Ovaj koncept napuštanja porodičnog gnezda razlikuje se od države do države, a faktori koji utiču na donošenje ove važne životne odluke jesu ekonomske prilike društva, kao i kulturološke navike. Sa tim u vezi, odlazak iz porodične kuće se u našim krajevima često prolongira, što rezultira ličnim nezadovoljstvom i nemogućnošću da se pojedinac ostvari.

Naredne pasuse posvetićemo poteškočama koje usporavaju ovaj čin zrelosti i načinima za njihovo efikasno prevazilaženje.

Vaspitanje i društveni okviri

Naša zemlja je specifična po načinu vaspitavanja dece, a najrasprostranjeniji je tradicionalan, koji je u velikoj meri zasnovan na patrijarhalnim vrednostima. Pa tako za posledicu veoma često imamo situaciju da muški potomak na kraju nikada ne napusti porodični dom i u njemu otpočinje zasnivanje sopstvene porodice. Ovakav način funkcionisanja mladih ljudi može biti kamen spoticanja na putu ka samostalnosti, koji ne mogu da ostvare svoj potencijal u sredini i okruženju u kom se nalaze. Zbog specifičnosti koje suživot više generacija podrazume prisutne su i česte nesuglasice i svađe u vezi sa određenim odlukama i aktivnostima, što se negativno odražava na porodične odnose i stvara nepotrebnu tenziju.

Nestabilan posao

Planiranje samostalnog života podrazumeva i određenu finansijsku stabilnost, što znači sigurna mesečna primanja i posao koji će pokriti sve potrebne troškove. Kada jednom odete iz roditeljske kuće, zaboravite na plaćene mesečne račune i pripremljene obroke – za sve ćete morati sami da se pobrinete. Ovo jeste prva i najteža prepreka na koju mladi pojedinci nailaze tokom planiranja samostalnog života i preseljenja u sopstveni kutak. Budući da je pandemija koronavirusa neminovno uticala i na tržište rada, pronalazak idealne poslovne prilike je dodatno otežan.  Međutim, posvećenost i aktivna pretraga mogu vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg angažmana i željene poslovne prilike.

nikadvise1

Pronalazak idealnog doma

Jedan od faktora koji je zaslužen za odlaganje odlaska iz porodičnog gnezda, između ostalog jeste i potraga za savršenim domom. Pored finansijske stabilnosti, stambeni prostor je glavni preduslov za otpočinjanje samostalnog života, bilo da se radi o iznajmljenoj nekretnini ili kupovini sopstvenog stana ili kuće. Trenutna situacija na tržištu nekretnina može dodatno otežati pretragu, budući da su cene nešto više u odnosu na prethodne godine, kao i da je potražnja veoma visoka u odnosu na ponudu. Kako biste pronašli idelan kutak, potrebna je maksimalna posvećenost i mnogo vremena koje ćete utrošiti na razgledanje ponuđenih nekretnina kao što je prodaja stanova u Beogradu koja može biti sjajno rešenje za vas. Jedna od opcija može biti i angažovanje stručnih lica, poput agenata iz agencije za nekretnine i advokata, koji će vam mogu pomoći da ceo proces prođe brže i bezbednije.

Kada je pravi trenutak za osamostaljenje?

Ne možemo sa sigurnošću da kažemo kada je idealno vreme za odlazak iz roditeljskog doma, ali zasigurno je da uslovi poput finansijske stabilnosti i odgovarajućeg stambenog prostora moraju biti zadovoljeni . Kako biste olakšali planiranje i ubrzali proces odvajanja od matične kuće, ne bi bilo loše da kreirate plan potrošnje. Stavite na papir sve vaše mesečne troškove, poput kirije ili rate za kredit, računa za komunalije, nabavke hrane i ostalih potrepština, uzimajučiu obzir vaša mesečna primanja. Na taj način ćete imati jasniju sliku o tome koliko će vam zapravo novca biti neophodno za početak samostalnog života i bićete mnogo sigurniji u sebe kada imate sve troškove na papiru.

Odlazak iz porodičnog gnezda predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka svakog pojedinca i vrstu životne prekretnice. Označava početak odrastanja i uplovljavanja u jedan potpuno novi svet, čiji proces je otežan mnogobrojnim faktorima. Međutim, ukoliko postoji želja i volja za preseljenjem, načini za prevazilaženje ovih poteškoća će se pre ili kasnije pronaći.